1008 Divine Names Of Lord Sudharshana Sudharshana Sahasranama Sthotram Ahirbhudhnya Samhitha Mp3

1008 Divine Names of Sri Mahalakshmi (Cosmic Mother) - "Sri Lakshmi Sahasranamavali" (Skanda Purana)

Source: YouTube ~ By: Shangu Chakra Gadha Padmam

1008 Divine Names of Lord Narasimha - "Sri Lakshmi Narasimha Sahasranamam" (Narasimha Purana)

Source: YouTube ~ By: Shangu Chakra Gadha Padmam

1008 Divine Names of Lord Venkateswara (Kshetra Tirumala) - "Sri Venkateswara Sahasranamam"

Source: YouTube ~ By: Shangu Chakra Gadha Padmam

1008 Divine Names (Sanskrit Chant) of Sri Durga (Cosmic Mother) - "Sri Durga Sahasranamam"

Source: YouTube ~ By: Shangu Chakra Gadha Padmam

1008 Divine Names of Lord Sri Ramachandra - "Sri Rama Sahasranamavali" (Traditional Chant)

Source: YouTube ~ By: Shangu Chakra Gadha Padmam

1008 Divine Names of Lord Sudharshana - "Sudharshana Sahasranama Sthotram" (Ahirbhudhnya Samhitha)

Source: YouTube ~ By: Shangu Chakra Gadha Padmam

1008 Divine Names of Maha Vishnu - "Sri Vishnu Sahasranamavali" (Shanthi Parva - Mahabaratha)

Source: YouTube ~ By: Shangu Chakra Gadha Padmam

Sanskrit Hymn (1008 Divine Names of Sri Krishna) - "Sri Krishna Sahasranamam" (Maha Rishi Parasara)

Source: YouTube ~ By: Shangu Chakra Gadha Padmam

Sri Radha Sahasranama(1000 names of Sri Radha) by Rita Thyagarajan & Om Voices

Source: YouTube ~ By: Strumm Spiritual

Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram | 1008 Divine Names of Lord Narasimha | Narasimha Puranam

Source: YouTube ~ By: TFC Spiritual